Ochrana informací o uživatelích našich webových stránek je pro nás nanejvýš důležitá, proto se snažíme zajistit, abyste se při používání našich webových stránek cítili bezpečně, když nám svěřujete své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady a rozsah našeho zpracování vašich osobních údajů, vaše práva a naše povinnosti správce údajů.

Používáme nejmodernější technická opatření a organizační řešení zajišťující vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a jejich zabezpečení proti přístupu neoprávněných osob. 

Správcem údajů je:

HEXO sp. Z oo, Rumia ul. Sobieskiego 57 (dále jen „HEXO“), NIP 5882337973 

Účel zpracování

HEXO zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek za účelem řádného plnění smluv uzavřených v rámci on-line obchodu prostřednictvím webových stránek: www.hexo-store.pl (dále jen „webové stránky“), což znamená, že tyto údaje jsou potřebné zejména pro:

– registrace na webových stránkách

– uzavření smlouvy

– vytváření osad

– dodání zboží objednaného Uživatelem

– využití všech spotřebitelských práv uživatelem (např. odstoupení od smlouvy, záruka). 

Typ údajů

Společnost HEXO zpracovává následující osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro:

1. přihlášení k webu:

– jméno a příjmení

– emailová adresa

2. Nákupy na webových stránkách:

– jméno a příjmení

– pohlaví (výběrem formy oslovení paní / pana)

– doručovací adresa

– Telefonní číslo

– emailová adresa

3. Údaje poskytnuté uživatelem volitelně:

– Datum narození

– PESEL (v případě žádosti o fakturu)

– NIP (v případě žádosti o fakturu předloženou podnikatelem)

4. V případě odstoupení od smlouvy nebo přijetí reklamace, kdy je vrácení peněz provedeno přímo na bankovní účet uživatele, uveďte prosím číslo účtu, abyste mohli vrátit splatnou částku. 

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, vyjádřeným v době registrace na webových stránkách a v době potvrzení transakce provedené na webových stránkách.

Vyjádření souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak chybějící souhlas vám brání v registraci na webových stránkách a v nakupování prostřednictvím webových stránek.

Z důvodu zpracování vašich osobních údajů námi máte následující práva:

1.  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat – bez udání důvodu. Žádost může odkazovat na vámi uvedený účel zpracování, např. Odvolání souhlasu s přijímáním obchodních informací, ale může také odkazovat na všechny účely zpracování. Odvolání souhlasu pro všechny účely zpracování bude mít za následek smazání vašeho uživatelského účtu na webových stránkách a vaše údaje nebudeme zpracovávat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na dosud prováděné činnosti.

2.  Můžete nás kdykoli požádat o vymazání vašich údajů – bez udání důvodu. Žádost o vymazání údajů nebude mít vliv na dosud prováděné činnosti. Smazání údajů znamená, že váš uživatelský účet na webu bude smazán a vaše údaje nebudeme zpracovávat.

3.  Proti zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to jak v celém rozsahu, tak pro účely, které uvedete. Námitka nebude mít vliv na již provedené akce. Pokud bude vznesena námitka, váš uživatelský účet na webu bude smazán a vaše údaje nebudeme zpracovávat.

4.  Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to buď na určité období, nebo do stanoveného rozsahu – budeme jednat v souladu s vaším rozhodnutím. Tento požadavek neovlivní dosud prováděné činnosti.

5.  Můžete nás kdykoli požádat o opravu nebo opravu vašich osobních údajů. Můžete to udělat také sami pomocí karty: MOJE ÚDAJE po přihlášení na web.

6.  Můžete požádat, abychom přenesli vaše údaje, které máme, k jinému subjektu. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře žádosti a uveďte název a adresu subjektu, kterému máme předat vaše údaje, a jejich rozsah, tj. Které z vašich údajů mají být předány. Převod proběhne v elektronické podobě po potvrzení této žádosti. Potvrzení žádosti je nutné z důvodu zabezpečení vašich údajů a pro jistotu, že žádost pochází od oprávněné osoby.

7.  Můžete od nás kdykoli požadovat informace o rozsahu zpracování vašich osobních údajů.

Jsme povinni vás nejpozději do jednoho měsíce od obdržení každé žádosti informovat o opatřeních, která jsme podnikli. 

Doba ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud neodstraníte účet uživatele na webových stránkách. K vymazání účtu může dojít na vaši žádost, ale také v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádáte o jeho odstranění.

Naše systémy budou uchovávat pouze archivní informace o transakcích, které jste uzavřeli, jejichž ukládání souvisí například s vašimi nároky, například v rámci záruky a v souvislosti s platnými zákony. 

Kontakt ohledně osobních údajů

Jakékoli zprávy nebo žádosti týkající se osobních údajů nám můžete zaslat způsobem, který si vyberete:

1.  E-mailové zprávy na adresu kontakt@hexo-store.pl  

Svěření zpracování dat

Společnost HEXO může svěřit zpracování osobních údajů subjektům spolupracujícím se společností HEXO v rozsahu nezbytném pro provedení transakce, například za účelem přípravy vámi objednaného zboží a doručování zásilek nebo poskytování obchodních informací od společnosti HEXO (toto se vztahuje na uživatele, kteří souhlasili se zasíláním obchodních informací ).

Osobní údaje uživatelů, kromě účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebudou žádným způsobem zpřístupněny třetím stranám, zejména nebudou předány jiným subjektům za účelem zasílání marketingových materiálů třetích stran.

Osobní údaje uživatelů webových stránek nejsou přenášeny mimo Evropskou unii.

Soubory cookie

Web používá „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které umožňují zařízení používanému k procházení internetu (např. Počítač, smartphone atd.) Zapamatovat si konkrétní informace o použitém zařízení. Informace zaznamenané v cookies se používají mimo jiné pro reklamní a statistické účely a přizpůsobit naše webové stránky vašim individuálním potřebám. Ve svém webovém prohlížeči můžete změnit nastavení souborů cookie. Pokud tato nastavení zůstanou nezměněna, soubory cookie se uloží do paměti zařízení. Změna nastavení souborů cookie může omezit funkčnost webových stránek. 

Facebookový plugin

Naše webové stránky obsahují plugin pro sociální síť Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie, 94025, USA). Facebookový plugin na našem webu je označen logem Facebooku. Tento plugin vás přímo připojí k našemu profilu na serveru Facebook. Facebook pak může získat informace, že jste navštívili naše webové stránky, z vaší IP adresy. Pokud navštívíte náš web a jste přihlášeni ke svému profilu na Facebooku, Facebook zaregistruje informace o návštěvě. I když nejste přihlášeni, Facebook je schopen získat informace o vaší IP adrese.

Chtěli bychom zdůraznit, že Facebook nám neposkytuje informace o shromážděných datech a způsobu jejich použití. Účel a rozsah údajů shromážděných Facebookem nám nejsou známy. Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku doporučujeme kontaktovat přímo Facebook nebo si přečíst zásady ochrany osobních údajů portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl získávat informace o vašich návštěvách našich stránek, doporučujeme se předem odhlásit ze svého účtu na Facebooku. 

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics

Naše webové stránky používají mechanismy analýzy webových služeb společnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manger používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace shromážděné soubory cookie jsou přenášeny na servery Google umístěné v USA a archivovány.

Pokud je při používání naší webové stránky povolena funkce anonymizace IP, Google IP adresu uživatele zkrátí. To platí pro členské státy Evropské unie a další země uvedené v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Tímto způsobem bude na našem webu aktivní funkce anonymizace IP. Na žádost provozovatele webových stránek použije Google shromážděné informace k analýze používání webových stránek, k sestavení zpráv o používání webových stránek a dalších službách souvisejících s používáním internetu.

Uživatel může blokovat ukládání cookies ve webovém prohlížeči. V takovém případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek. Uživatel může dále blokovat ukládání údajů shromážděných soubory cookie týkající se používání webových stránek (včetně IP adresy) a jejich odesílání společnosti Google, jakož i přenos těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného na následujícím odkazu: https: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Informace o profilu HEXO na sociálních sítích

HEXO má profily na sociálních sítích: Facebook, Instagram (dále jen „sociální sítě“), kde zveřejňuje novinky o produktech jednotlivých značek. Správci sociálních sítí zaznamenávají chování svých uživatelů samostatně pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií, včetně každé interakce s profily HEXO. Celý rozsah a účely zpracování osobních údajů na sociálních sítích určují jejich správci.

HEXO, jako provozovatel profilu, má přístup k obecným statistikám generovaným správci sociálních sítí, které se týkají zájmů a demografických údajů (jako je věk, pohlaví, region) uživatelů navštěvujících profily HEXO. HEXO, jako subjekt provozující profily, odpovídá za obsah v nich zveřejněný a také za komunikaci s uživateli sociálních sítí – jako součást těchto profilů.

Facebook a Instagram provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).

Prostřednictvím svých profilů shromažďuje HEXO údaje uživatelů sociálních sítí navštěvujících profily HEXO týkající se: komunikace, zveřejněného obsahu a informací publikovaných samotnými uživateli, a to i v soukromých zprávách. Pokud má uživatel účet na daném webu sociální sítě, má HEXO přístup k informacím nastaveným uživatelem jako veřejné za stejných podmínek jako ostatní uživatelé webu.

Během návštěvy uživatele v profilu používá správce webu sociální sítě soubory cookie a další podobné technologie ke sledování chování a akcí prováděných uživatelem. Tyto informace se shromažďují mimo jiné za účelem vytvoření tzv statistiky stránky. Statistiky obsahují pouze anonymizované statistické údaje o uživatelích navštěvujících profil a není možné je propojit s konkrétní osobou. Společnost HEXO nemá přístup k osobním údajům používaným weby sociálních sítí za účelem mimo jiné za účelem přípravy statistiky stránky.

Díky statistikám generovaným sociální sítí má web HEXO informace o tom, jak uživatelé používají profily HEXO a který z publikovaného obsahu je nejoblíbenější. Díky těmto informacím může HEXO optimalizovat své profily lepším přizpůsobením publikovaného obsahu zájmům a chování uživatelů. Subjekt odpovědný za zpracování uživatelských údajů za účelem generování statistik webových stránek je správcem každého z výše uvedených. sociální sítě. Proto je každý ze správců povinen informovat uživatele o všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů pro účely vytváření statistik webových stránek a o možnosti uplatnění práva na ochranu soukromí v souladu s platnými právními předpisy.

Copyright © 2021 RobotHEXO.cz | Všechna práva vyhrazena.