Robot se nenabíjí

Umístěte robota na dokovací stanici tak, aby se nabíjecí kontakty dokovací stanice a robota dotýkaly – přední nárazník robota by měl být posunut přibližně 1 cm od dokovací stěny. Pokud bliká LED „dům“, robot se nabíjí – nechte robota v nabíječce, dokud se trvale nerozsvítí ikona domu. Pokud LED nebliká, Číst více…

Jak HEXO vysává?

Robot v režimu automatického čištění metodicky čistí místnosti a vytváří mapu vyčištěné oblasti. Robot vypočítá velikost místností a podle toho upraví dobu čištění. Pohybuje se lineárně v dané místnosti a poté se přepne do režimu čištění podél stěn. Když robot HEXO narazí na překážky, jako jsou nohy stolu nebo židle, vyčistí podlahu vedle Číst více…

Copyright © 2021 RobotHEXO.cz | Všechna práva vyhrazena.